Právní upozornění: esta-america.org je provozováno soukromou společností, která se specializuje na Elektronický systém cestovní autorizace. Nejsme spojeni s vládou USA.

Co je Program bezvízového styku?

Proces podávání žádostí o cestovní povolení obsahuje méně formalit ve srovnání s procesem žádosti o americké vízum. Cestující, kteří vstupují do Spojených států v rámci bezvízového programu, zde mohou zůstat po dobu až 90 dnů, ale musí při vstupu předložit zpáteční letenku a prokázat vlastnictví dostatečných finančních prostředků.
Po úspěšném podání žádosti o ESTA povolení od nás dostanete schválené povolení e-mailem. Je nanejvýš důležité uchovat si číslo vaší ESTA žádosti. Budete ho potřebovat k následujícím úkonům:

  • Chcete-li zkontrolovat stav svého ESTA cestovního povolení.
  • Pro aktualizaci svého cestovního povolení ESTA před každou cestu do Spojených států (v současné době dobrovolné, ale doporučuje se).

Důležité tipy

  • Po úspěšném podání žádosti o ESTA jste považován za způsobilou osobu pro cestu do USA v rámci programu bezvízového styku. Ujistěte se, že si zapíšete číslo povolení.
  • Číslo ESTA žádosti je obvykle 14-znaků dlouhé a skládá se z kombinace písmen a číslic.
  • Pošleme vám kopii schváleného cestovního povolení ve formátu PDF prostřednictvím e-mailu. Důrazně doporučujeme uložit a vytisknout dokument.
  • Měli byste žádat o cestovní povolení nejméně 72 hodin před odletem. Pokud máte v úmyslu navštívit Spojené státy v průběhu příštích 3-6 měsíců, doporučujeme požádat co nejdříve.

Jak požádat o ESTA

Podívejte se na naši on-line aplikaci a odešlete svou přihlášku ještě dnes. Více než 99% všech žadatelům je povolení schváleno rychle.