Αποποίηση ευθύνης: ESTA-america.org λειτουργεί από μια ιδιωτική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Δεν συνδεόμαστε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ESTA ΣΑΣ


Είναι δυνατόν να επαληθεύσετε ή να επικαιροποιήσετε την κατάσταση της ESTA σας. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συντρέχουν στον έλεγχο της ταξιδιωτικής σας άδειας για τις ΗΠΑ. Σε αυτήν τη σελίδα, έχουμε υπογραμμίσει μερικούς λόγους που απαιτούν έλεγχο και επαλήθευση της κατάστασης της ESTA σας. Μπορεί να θέλετε να μάθετε την ημερομηνία λήξης ή να θέλετε να ανακτήσετε τον αριθμό της άδειας πριν το επόμενο ταξίδι σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν έχει λήξει η ESTA ή το διαβατήριό σας, οφείλετε να υποβάλετε ξανά αίτηση πριν εισέλθετε στις ΗΠΑ.

Επαληθεύστε την κατάσταση της ταξιδιωτικής σας άδειας ESTA εάν:

  • Έχετε χάσει τον αριθμό της αίτησής σας
  • Δεν είστε βέβαιοι εάν έχετε υποβάλει ποτέ αίτηση
  • Δεν είστε βέβαιοι εάν η ταξιδιωτική σας άδεια έχει λήξει
  • Κάποιος συνταξιδιώτης σας, κάποιο μέλος της οικογένειάς σας ή π.χ. κάποιος συνάδελφός σας δεν είναι βέβαιος για την κατάσταση ή το έγγραφο της ESTA του

Εάν ελέγξετε την ταξιδιωτική σας άδεια και αυτή έχει λήξει, αλλά επιθυμείτε να επισκεφτείτε τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνοντας χρήση του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα (VWP), οφείλετε να υποβάλετε ξανά αίτηση για ESTA. Δεν υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της ταξιδιωτικής σας άδειας. Οι ταξιδιωτικές άδειες για να επισκεφτείτε τις ΗΠΑ ισχύουν για 2 χρόνια. Εάν υποβάλετε αίτηση για νέα ESTA ενώ η προηγούμενη άδειά σας είναι ακόμη ενεργή, αυτή θα αντικατασταθεί αυτομάτως από τη νέα σας άδεια.