Αποποίηση ευθύνης: ESTA-america.org λειτουργεί από μια ιδιωτική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Δεν συνδεόμαστε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ESTA


Είναι δυνατή η επικαιροποίηση μόνον ορισμένων στοιχείων της ΕSΤΑ. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συντρέχουν στην ενημέρωση των στοιχείων σας. Σε αυτή τη σελίδα έχουμε υπογραμμίσει συγκεκριμένα πεδία που μπορούν να επικαιροποιηθούν στην ESTA σας. Μπορεί να θέλετε να ενημερώσετε κάποια στοιχεία πριν το επόμενο ταξίδι σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μόνα πεδία που μπορούν να επικαιροποιηθούν είναι το email σας και η διεύθυνση της διαμονής σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν θέλετε να επικαιροποιήσετε περισσότερα στοιχεία, οφείλετε να υποβάλετε ξανά αίτηση πριν εισέλθετε στις ΗΠΑ.

Μπορείτε να επικαιροποιήσετε την ταξιδιωτική σας άδεια ESTA εάν:

  • Έχετε αλλάξει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τότε που υποβάλατε αίτηση για τελευταία φορά
  • Έχετε αλλάξει διεύθυνση διαμονής στις ΗΠΑ από τότε που υποβάλατε αίτηση για τελευταία φορά

Εάν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στην ταξιδιωτική σας άδεια έχει αλλάξει, για παράδειγμα εάν έχουν γίνει αλλαγές νομικού χαρακτήρα (υπηκοότητα, φύλο, κτλ) στο διαβατήριό σας, οφείλετε να υποβάλετε αίτηση για νέα ESTA.