Αποποίηση ευθύνης: ESTA-america.org λειτουργεί από μια ιδιωτική εταιρεία η οποία ειδικεύεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας. Δεν συνδεόμαστε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

ESTA Αμερική

Επωφεληθείτε από τις γνώσεις και τις υπηρεσίες μας

  • Υπηρεσία ενημέρωσης ESTA
  • Επιβεβαίωση email
  • Έλεγχος κατάστασης αίτησης
  • Υπηρεσία επαλήθευσης/ενημέρωσης
  • Μεταφρασμένη φόρμα αίτησης
  • Εκτενής έλεγχος της αίτησής σας
  • Διόρθωση λαθών
  • Ασφαλής ιστοσελίδα
  • Απλουστευμένη διαδικασία υποβολής αίτησης
  • Υποστήριξη πελατών

Τι είναι το Πρόγραμμα Visa Waiver?

Το Πρόγραμμα Visa Waiver (VWP) δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες και υπηκόους 39 χωρών να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχουν λάβει προηγουμένως βίζα B-1/B-2. Το κύριο πλεονέκτημα του προγράμματος VWP είναι ότι οι ταξιδιώτες μπορούν εύκολα να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες για σύντομο χρονικό διάστημα για τουριστικούς, επιχειρηματικούς και ιατρικούς λόγους, καθώς και στα πλαίσια της απλής διέλευσης. Από τις 12 Ιανουαρίου 2009, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας (ESTA) έγινε μέρος του Προγράμματος Visa Waiver και είναι υποχρεωτικό για όλους τους ταξιδιώτες που εισέρχονται μέσω αέρα ή θαλάσσης.

Τι είναι το ESTA

ESTA είναι η αγγλική συντομογραφία του όρου «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταξιδιωτικής Άδειας». Το ESTA είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα αίτησης που αναπτύχθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να ελέγχει εκ των προτέρων τους ταξιδιώτες προτού τους επιτραπεί να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο ή πλοίο με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο σκοπός είναι να ελεγχθεί εκ των προτέρων και να επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι όλοι οι ταξιδιώτες είναι αποδεκτοί να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Visa Waiver. Το ESTA είναι διαθέσιμο μόνο μέσω διαδικτύου και φέρει ένα τέλος αίτησης.

Ποιος χρειάζεται να υποβάλει αίτηση για το ESTA

Όλοι οι ταξιδιώτες που επιθυμούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Visa Waiver χρειάζεται να πάρουν έγκριση και να είναι κάτοχοι έγκυρης ταξιδιωτικής άδειας (ESTA). Αυτή η προϋπόθεση ισχύει για ενήλικες, παιδιά και βρέφη. Όλοι οι ταξιδιώτες χρειάζεται να πάρουν έγκριση και να ταξιδεύουν με δικά τους διαβατήρια και ξεχωριστές ταξιδιωτικές άδειες. Η προϋπόθεση του ESTA σχετίζεται μόνο με το Πρόγραμμα Visa Waiver και την είσοδο στη χώρα μέσω αέρα ή θαλάσσης. Η διέλευση των συνόρων από τη στεριά δεν απαιτεί ταξιδιωτική άδεια.

Χώρες του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα

Υπάρχουν επί του παρόντος 39 χώρες στο Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, σύμφωνα με το οποίο από τις 12 Ιανουαρίου 2009 απαιτείται η λήψη εγκεκριμένης Ταξιδιωτικής Άδειας ESTA προκειμένου να επισκεφθεί κάποιος τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω αέρα ή θαλάσσης. Οι κάτοχοι διαβατηρίου από κάποια από αυτές τις χώρες μπορούν να επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Όσοι ταξιδιώτες είναι κάτοχοι διαβατηρίου από οποιαδήποτε άλλη χώρα, πρέπει να αποκτήσουν εκ των προτέρων Βίζα Επισκέπτη Β-1 ή Β-2. Σημειώστε ότι για να λάβετε ταξιδιωτική άδεια (ESTA) πρέπει να υποβάλετε εκ των προτέρων αίτηση ηλεκτρονικά, ενώ συνήθως το έντυπο I-94W συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της πτήσης ή στο λιμάνι εισόδου των ΗΠΑ.

ΑΙΤΗΣΗ ESTA      
        Επιβεβαίωση email