Juridiskā atruna: esta-america.org vada un datu apstrādi veic privāta kompānija, kas specializējas Elektroniskajā Ceļojuma Atļaujas Sistēmas datu apstrādē. Mēs neesam saistīti ar ASV valdību.

ESTA America Pieteikums Online

Augstākā līmeņa pieredze un pakalpojumi

  • ESTA papildināšanas pakalpojums
  • E-pasta apstiprināšana
  • Pārbaudīt pieteikuma statusu
  • Pārskata/papildināšanas pakalpojums
  • Tulkotā pieteikuma forma
  • Jūsu pieteikuma detalizēta pārbaude
  • Kļūdu labošana
  • Droša interneta vietne
  • Vienkāršots pieteikšanās process
  • Klientu atbalsts

Kas ir Bezvīzu Režīma Programma ar ASV?

Bezvīzu Režīma Programma (BRP) dod iespēju39 valstu pilsoņiem ceļot uz ASV bez B1/B2 vīzas, kas ir jāpieprasa ASV konsulātā pirms ceļojuma. Galvenā priekšrocība BRP ir, ka ērti varat īstermiņā ceļot uz ASV tūrisma, biznesa, medicīniskas ārstēšanas vai tranzīta nolūkos. Kopš 2009. gada 12. Janvāra Elektroniskā Sistēma Ceļojuma Atļaujas saņemšanai (ESTA) ir daļa no Bezvīzu Režīma Programmas ar ASV un ir obligāta visiem pasažieriem, kuri ierodas ASV ar aviotransportu vai ar jūras transportu.

Kas ir ESTA?

ESTA ir saīsinājums “Elektroniskai Ceļojuma Atļaujas Sistēmai”. ESTA ir tiešsaistes – tīmekļa vietnes iesniegums, kas izveidots, lai pirms ceļojuma uz ASV pārbaudītu pasažieru datus, pirms tiem ir atļauts iekāpt lidmašīnā vai kuģī uz ASV. ESTA mērķis ir pārbaudīt un apstiprināt datus par pasažieriiem, kuri ir tiesīgi ieceļot ASV Bezvīzu Programmas ietvaros. ESTA iesniegumu varat aizpildīt tikai elektroniski (tīmekļa vietnē) un par tā apstrādi ir jāsamaksā valsts nodeva.

Kam ir Jāsaņem ESTA?

Viesiem pasažiereim kuri plāno ieceļot ASV Bezvīzu Režīma Programmas ietvaros ir jāsaņem apstiprināta un derīga ceļojuma atļauja (ESTA). Šī prasība attiecas uz pieaugušajiem, bērniem un zīdaiņiem. Katram pasažierim ir jāsaņem apstiprināta, individuāla ceļojuma atļauja, kā arī ir jāceļo ar personīgo pasi. Saņemt ESTA ir nepieciešams bezvīzu režīma (BRP) ietvaros, ieceļojot ASV ar gaisa vai jūras transportu. Šķērsojot ASV sauzemes robežu, nav nepieciešams saņemt ESTA ceļojuma atļauju.

Bezvīzu programmas dalībvalstis

Šobrīd bezvīzu programmā ir 39 dalībvalstis, kuru pilsoņiem kopš 2009. gada 12. janvāra ir jāsaņem ESTA ceļošanas atļauja, lai ieceļotu ASV ar lidmašīnu vai kuģi. Šo valstu pilsoņiem ir iespēja ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs Bezvīzu programmas ietvaros, izpildot noteiktas prasības. Citu valstu pilsoņiem ir jāsaņem B-1 vai B-2 apmeklētāju vīzas pirms ieceļošanas ASV. Ņemiet vērā, ka ceļošanas atļauja (ESTA) ir jāsaņem laicīgi, bet veidlapa I-94W parasti tiek aizpildīta ASV lidostā vai ostā ieceļošanas brīdī.

ESTA PIETEIKUMS      
             E-pasta apstiprināšana