Ansvarsfraskrivelse: ESTA-america.org opereres av et privat selskap som spesialiserer seg på det Elektroniske Systemet for Reiseautorisering. Vi er ikke tilknyttet U.S.A.`s regjering.

ESTA Amerika Søknad Online

Ta i bruk vår ekspertise og gode service

  • ESTA oppdatering service
  • E-postbekreftelse
  • Sjekk status på søknad
  • Revisjon/oppdateringstjeneste
  • Søknad oversatt til ditt språk
  • Omfattende gjennomgang av søknader
  • Feilretting
  • Sikker nettside
  • Forenklet søknadsprosess
  • Kundeservice

Hva er “Visa Waiver” programmet?

Visa Waiver programmet (VWP) åpner muligheten for å besøke USA uten å søke om B-1/B-2 visa før reisen. Fordelen med VWP er at reisende fra 39 land kan reise til USA kjapt og enkelt når reisens formål er fritidsreise, forretningsreise, helsereise eller ved transitt. Siden Januar 12, 2009 har det Elektroniske Systemet for Reiseautorisering (ESTA) blitt en del av Visa Waiver programmet. Det er obligatorisk for alle med norsk pass som skal fly eller ta cruise til USA å søke om ESTA som nå er en del av Visa Wiaver programmet.

Hva er ESTA?

ESTA er den amerikanske forkortelsen for det “Elektroniske Systemet for Reiseautorisering”. ESTA er et online søknadssystem utviklet av USA`s regjering for å forhåndssjekke besøkende før de får tillatelse til å gå om bord flyet eller skipet de skal reise med. Hensikten er å forhåndssjekke og verifiesere at alle reisende tillates besøk til USA i henhold til Visa Waiver programmets retningslinjer. ESTA er kun tilgjengelig på internet og det er en kostnad forbundet med søknaden

Hvem må søke om ESTA?

Alle reisende som ønsker å reise til USA ved å benytte seg av Visa Waiver programmet trenger tillatelse og må besitte en godkjent reiseautorisasjon (ESTA). Disse betingelsene gjelder voskne, barn og nyfødte. Alle reisende trenger godkjennelse og må reise med egne pass og reiseautorisasjoner. ESTA`s betingelser gjelder kun Visa Waiver programmet og ankomst via luftrommet eller sjøveien. Kryssing av landegrensen via vei krever ikke en reiseautorisasjon.

“Visa Waiver” Land

Det er per dags dato 39 land som deltar i “Visa Waiver” programmet til USA. Siden 12 januar 2009 har USA krevd en godkjent ESTA reiseautorisasjon for å besøke USA via luft eller sjø. Personer som eier et pass fra et av disse landene kan besøke USA under visse betingelser. Reisende med pass fra andre land må få et B-1 eller B-2 visa på forhånd. Merk at en reisetillatelsen (ESTA) må søkes om på forhånd, mens “Form I-94W” kan fylles ut under ferden og leveres sammen med passet da man krysser grensen inn til USA.

ESTA SØKNAD      
             E-postbekreftelse