Zrieknutie sa zodpovednosti: esta-america.org prevádzkuje súkromná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na Elektronický systém pre cestovnú registráciu. Nie sme žiadnym spôsobom prepojení s vládou Spojených štátov amerických.

Aplikácia ESTA America Online

Využite naše odborné znalosti a služby

  • Služby aktualizácie ESTA
  • Potvrdenie e-mailom
  • Skontrolovať stav aplikácie
  • Revízia / aktualizácia žiadosti
  • Preložený formulár žiadosti
  • Podrobné skúmanie vašej žiadosti
  • Oprava chýb
  • Zabezpečené webové stránky
  • Zjednodušený postup žiadosti
  • Zákaznícka podpora

Čo je program bezvízového styku?

Program bezvízového styku (VWP) umožňuje občanom a štátnym príslušníkom 39 krajín vycestovať do Spojených štátov amerických bez toho, aby museli získať víza B-1/B-2 vopred. Hlavnou výhodou VWP je, že cestovatelia môžu jednoducho navštíviť USA bez zdĺhavého oznamovania vopred za účelom rekreácie, obchodu, zdravotnej návštevy alebo tranzitu. S platnosťou od 12. januára 2009 sa Elektronický systém pre cestovnú registráciu (ESTA) stal súčasťou Programu bezvízového styku a je povinný pre všetkých cestovateľov, ktorí do krajiny prichádzajú letecky alebo loďou.

Čo je ESTA?

ESTA je skratka pre „Elektronický systém pre cestovnú registráciu”. ESTA je online aplikácia, ktorú vyvinula vláda Spojených štátov amerických, aby si predbežne preverila všetkých cestujúcich pred tým, ako nastúpia do lietadla alebo na loď smerujúcu do USA. Cieľom je skontrolovať a preveriť, či všetci cestujúci môžu vstúpiť na územie Spojených štátov v súlade s Programom bezvízového styku. Aplikácia ESTA je k dispozícii len online a platí sa za ňu poplatok za žiadosť.

Kto sa musí uchádzať o žiadosť ESTA?

Všetci cestujúci, ktorí si želajú vstúpiť na územie Spojených štátov v súlade s Programom bezvízového styku musia mať oprávnenie a byť vlastníkom platnej cestovnej registrácie (ESTA). Táto požiadavka sa vzťahuje na dospelých, deti a bábätká. Všetci cestujúci musia mať povolenie a cestovať so svojimi vlastnými pasmi a osobitnými cestovnými registráciami. Požiadavka ESTA sa vzťahuje len na Program bezvízového styku a cestovanie do USA letecky alebo loďou. Prekročenie pozemnej hranice si túto cestovnú registráciu nevyžaduje.

Krajiny bezvízového styku

V súčasnej dobe existuje 39 krajín bezvízového styku, ktoré ku dňu 12. januára 2009 vyžadujú schválené ESTA cestovné povolenie pre návštevu Spojených štátov letecky alebo po mori. Jedinci, ktorí sú držiteľmi cestovného pasu z niektorej z týchto krajín, môžu navštíviť Spojené štáty v rámci bezvízového programu za určitých podmienok. Cestujúci s pasom z ktorejkoľvek inej krajiny musia získať návštevnícke vízum B-1 alebo B-2. Upozorňujeme, že o cestovné povolenie (ESTA), musí byť podaná žiadosť on-line v predstihu, zatiaľ čo formulár I-94W je obvykle vyplnený počas letu alebo pri vstupe do USA.

ESTA ŽIADOSŤ      
          Potvrdenie e-mailom