Juridisk friskrivningsklausul: esta-america.org styrs av ett privat företag som är specialiserat i elektroniska system för ansökan om inresetillstånd. Vi är inte anslutna till USA:s regering.

ESTA Amerika Ansökan Online

Använd vår expertkunskap och tjänster

  • ESTA uppdaterad tjänst
  • Bekräftelsemejl
  • Kontrollera ansökningsstatus
  • Omarbetad/uppdaterad tjänst
  • Översatt ansökningsformulär
  • Utförlig granskning av din ansökan
  • Felkorrigering
  • Säker webbsida
  • Förenklad ansökningsprocess
  • Kundtjänst

Vad är Visa Waiver programmet?

Visa Waiver programmet (VWP) gör det möjligt för medborgare och nationaliteter från 39 länder att besöka USA utan att behöva skaffa ett B-1/B-2 visa i förväg. Fördelen med VWP är att resenärer lätt kan besöka USA med kort varsel för att turista, arbeta, sjukvård eller genomresa. Sen den 12 januari 2009 har ”Electronic System for Travel Authorization” (ESTA) blivit en del av Visa Waiver programmet och är obligatoriskt för alla resenärer som reser i luften eller på havet.

Vad är ESTA?

ESTA är förkortningen för “Electronic System for Travel Authorization” (elektroniska systemet för ansökan om inresetillstånd). ESTA är ett online ansökningssystem utvecklat av USA:s regering för att i förväg se vilka resenärer som är tillåtna att gå ombord på ett flygplan eller skepp bundet till USA. Syftet är att i förväg bekräfta att alla resenärer är godkända att besöka USA under Visa Waiver programmets regler. ESTA är endast tillgänglig online och en ansökningsavgift tillkommer.

Vem måste ansöka för ESTA?

Alla resenärer som vill komma in i USA under Visa Waiver programmet behöver bli godkända och inneha ett giltigt inresetillstånd (ESTA). Detta krav gäller för vuxna och barn, oavsett ålder. Alla resenärer behöver bli godkända och resa med sina egna pass och separata resehandlingar. ESTA kravet är endast kopplat till Visa Waiver programmet och gäller för inresa via flyg eller båt. Inresa över landsgränser kräver inte ett inresetillstånd.

Visa Waiver Länder

Det finns för närvarande 39 Visa Waiver länder som sedan den 12 januari, 2009, kräver en godkänd ESTA-reseauktoritet för att besöka USA via luft eller vatten. Individer med ett pass från något av dessa länder kan besöka USA genom Visa Waiver Programmet under särskilda förhållanden. Resenärer med ett pass från något annat land måste skaffa ett B-1 eller B-2 besöksvisum i förväg. Observera att en reseauktoritet (ESTA) måste vara ansökt om i förväg, medan formulär I-94W normalt fylls i under flygning eller vid USA:s tullhamn.

ESTA-ANSÖKAN      
             Bekräftelsemejl